შეგიძლიათ შექმნათ დოკუმენტაცია ამ მოდულისათვის: მოდული:I18n/taxobox/ინფო

-- vim: set noexpandtab ft=lua ts=4 sw=4:

local i18n = {
	["extinct-mark"] = {
		["en"] = "†",
		["ka"] = "†",
	},
	["no-label"] = {
		["ar"] = "دون تسمية",
		["en"] = "No label",
		["ja"] = "ラベルなし",
		["mk"] = "Нема натпис",
		["pt"] = "Sem etiqueta",
		["ru"] = "Нет метки",
		["uk"] = "Немає мітки",
		["hu"] = "nincs címke",
		["zh-hans"] = "无标签",
		["zh-hant"] = "無標籤",
    ["ka"] ="იარლიყი არ არის",
	},
	["unknown-rank"] = {
		["ar"] = "تصنيف غير معروف",
		["en"] = "Unknown rank",
		["ja"] = "未知のランク",
		["mk"] = "Непознат чин",
		["pt"] = "Grau desconhecido",
		["ru"] = "Неизвестный ранг",
		["uk"] = "Невідомий ранг",
		["hu"] = "ismeretlen kategória",
		["zh-hans"] = "未知级别",
		["zh-hant"] = "不明級別",
    ["ka"] ="უცნობი რანგი",
	},
	["no-scientific-name"] = {
		["ar"] = "لا يوجد اسم علمي",
		["en"] = "No scientific name",
		["ja"] = "学名なし",
		["mk"] = "Нема научно име",
		["pt"] = "Sem nome científico",
		["ru"] = "Нет латинского имени",
		["uk"] = "Немає латинської назви",
		["hu"] = "Nincs tudományos név",
		["zh-hans"] = "无学名",
		["zh-hant"] = "無學名",
    ["ka"] ="არაა სამეცნიერო სახელი",
	},
	["unknown-group"] = {
		["ar"] = "مجموعة غير معروفة",
		["en"] = "Unknown group",
		["ja"] = "未知のグループ",
		["hu"] = "ismeretlen csoport",
		["pt"] = "Grupo desconhecido",
		["zh-hans"] = "未知组",
		["zh-hant"] = "不明組",
    ["ka"] ="უცნობი ჯგუფი",
	},
	["scientific-name-of-taxon"] = {
		["ar"] = "الاسم العلمي لـ %s",
		["en"] = "Scientific name of %s",
		["ja"] = "%sの学名",
		['ka'] = 'ლათინური სახელი - %s',
		["mk"] = "Научно име на %s",
		["pt"] = "Nome científico de %s",
		["uk"] = "Наукова назва для %s",
		["hu"] = "%s tudományos neve",
		["zh-hans"] = "%s的学名",
		["zh-hant"] = "%s的學名",
	},
	["virus-group-rank"] = {
		["ar"] = "مجموعة",
		["en"] = "Group",
		["hu"] = "Csoport",
		["ja"] = "グループ",
		["pt"] = "Grupo",
		["zh-hans"] = "组",
		["zh-hant"] = "組",
    ["ka"] ="ჯგუფი",
	},
	["virus-item-with-group"] = {
		["en"] = "Group {group} ([[{link}|{shortlabel}]])",
		["hu"] = "{group}. csoport ([[{link}|{shortlabel}]])",
		["ja"] = "グループ{group}([[{link}|{shortlabel}]])",
		["zh-hans"] = "组{group}([[{link}|{shortlabel}]])",
		["zh-hant"] = "組{group}([[{link}|{shortlabel}]])",
    ["ka"] ="ჯგუფი {group} ([[{link}|{shortlabel}]])",
	},
	["virus-item-without-group"] = {
		["en"] = "[[{link}|{shortlabel}]]",
		["hu"] = "[[{link}|{shortlabel}]]",
		["ja"] = "[[{link}|{shortlabel}]]",
		["ka"] = "[[{link}|{shortlabel}]]",
	},
	["subdivision-ranks"] = {
		["ar"] = "شعيبة",
		["en"] = "Subdivision ranks",
		["hu"] = "Csoportok",
		["ja"] = "亜門ランク",
		["pt"] = "Subdivisão",
		["zh-hans"] = "细分级别",
		["zh-hant"] = "細分級別",
		["zh-hant"] = "ქვედანაყოფი",
	},
	["era-separator"] = {
		["en"] = "—", -- —
		["hu"] = "–", -- –
		["ja"] = "―",
		["ka"] = "—", -- —
	},
	["range-map"] = {
		["ar"] = "خريطة الانتشار",
		["en"] = "Range map",
		["ja"] = "分布地図",
		["mk"] = "Карта на распространетост",
		["pt"] = "Mapa de distribuição",
		["ru"] = "Карта ареала",
		["uk"] = "Карта ареалу",
		["hu"] = "Elterjedés",
		["zh-hans"] = "分布地图",
		["zh-hant"] = "分佈地圖",
    ["ka"] ="გავრცელების არეალი",
	},
	["rank-format"] = {
		["en"] = "[[{link}|{label}]]",
		["hu"] = '[[{link}|{label}]]:',
		["ja"] = "[[{link}|{label}]]:",
		["ka"] = "[[{link}|{label}]]",
	},
	["rank-format-cladus"] = {
		["en"] = "[[{link}|<i>{label}</i>]]",
		["de"] = "",
		["hu"] = "<i>[[{link}|{label}]]:</i>",
		["ja"] = "<i>[[{link}|{label}]]</i>:",
		["ka"] = "",
	},
	["item-format-current-with-vernacular-name"] = {
		["en"] = "<b>{scientificshort}</b>",
		["de"] = "<b>{vernacular}</b>",
		["mk"] = "<b>{vernacular}</b> <i>{scientificshort}</i>",
		["ru"] = "<b>{vernacular}</b> <i>{scientificshort}</i>",
		["hu"] = "'''{scientificshort}'''",
		["ja"] = "'''{vernacular}''' ''{scientificshort}''",
		["zh"] = "<b>{vernacular} {scientificshort}</b>",
		["ka"] = "<b>{vernacular}</b>",
	},
	["item-format-current-without-vernacular-name"] = {
		["en"] = "<b>{scientificshort}</b>",
		["ja"] = "'''{scientificshort}'''",
		["ka"] = "<b>{scientificshort}</b>",
	},
	["item-format-parent-with-vernacular-name"] = {
		["en"] = "[[{link}|{scientific}]]",
		["de"] = "[[{link}|{vernacular}]] ({scientific})",
		["hu"] = "[[{link}|{vernacular}]] ({scientific})",
		["ja"] = "[[{link}|{vernacular}]]({scientific})",
		["mk"] = "[[{link}|{vernacular}]] ({scientific})",
		["nl"] = "[[{link}|{scientific}]] ({vernacular})",
		["ru"] = "[[{link}|{vernacular}]] ({scientific})",
		["uk"] = "[[{link}|{vernacular}]] ({scientific})",
		["zh"] = "[[{link}|{vernacular}]] {scientific}",
		["ka"] = "[[{link}|{vernacular}]]",
	},
	["item-format-parent-without-vernacular-name"] = {
		["en"] = "[[{link}|{scientific}]]",
		["ka"] = "[[{link}|{scientific}]]",
	},
	["item-format-incertae-sedis"] = {
		["en"] = "''[[{link}|{label}]]''",
		["hu"] = "''[[{link}|{label}]]''",
		["zh"] = "[[{link}|{label}]]",
		["ka"] ="[[{link}|{label}]]",
	},
	["item-format-synonym-render"] = {
		["en"] = "[[{link}|{scientific}]] <small>{author}</small>",
		["hu"] = "[[{link}|{scientific}]] <small>{author}</small>",
		["ka"] = "[[{link}|{scientific}]] <small>{author}</small>",
	},
	["item-format-synonym-callback"] = {
		["en"] = "* [[{link}|{scientific}]] <small>{author}</small>",
		["hu"] = "* [[{link}|{scientific}]] <small>{author}</small>",
		["ka"] = "* [[{link}|{scientific}]] <small>{author}</small>",
	},
	["synonym-template"] = {
		["en"] = "", -- "Species list"
		["hu"] = "",
		["ka"] = "ტაქსონის სინონიმები", -- "Species list"
	},
	["scientific-name-pattern"] = {
		["en"] = "^.+$",
		["ka"] = "^.+$",
	},
	["scientific-name-repl"] = {
		["en"] = "%0",
		["de"] = "<i>%0</i>",
		["hu"] = "%0",
		["ka"] = "%0",
	},
	["short-scientific-name-pattern"] = {
		["en"] = "^.+$",
		["ka"] = "^.+$",
	},
	["short-scientific-name-repl"] = {
		["en"] = "%0",
		["de"] = "<i>%0</i>",
		["ka"] = "%0",
	},
	["scientific-name-repl-genus"] = {
		["en"] = "<i>%0</i>",
		["hu"] = "''%0''",
		["ka"] = "<i>%0</i>",
	},
	["short-scientific-name-repl-genus"] = {
		["en"] = "<i>%0</i>",
		["hu"] = "''%0''",
		["ka"] = "<i>%0</i>",
	},
	["scientific-name-pattern-subgenus"] = {
		["en"] = "^%w+$",
		["ka"] = "^%w+$",
	},
	["scientific-name-repl-subgenus"] = {
		["en"] = "<i>%0</i>",
		["hu"] = "''%0''",
		["ka"] = "<i>%0</i>",
	},
	["short-scientific-name-pattern-subgenus"] = {
		["en"] = "^%w+$",
		["ka"] = "^%w+$",
	},
	["short-scientific-name-repl-subgenus"] = {
		["en"] = "<i>%0</i>",
		["hu"] = "''%0''",
		["ka"] = "<i>%0</i>",
	},
	["scientific-name-repl-species"] = {
		["en"] = "<i>%0</i>",
		["hu"] = "''%0''",
		["ka"] = "<i>%0</i>",
	},
	["scientific-name-repl-subspecies"] = {
		["en"] = "<i>%0</i>",
		["hu"] = "''%0''",
		["ka"] = "<i>%0</i>",
	},
	["scientific-name-repl-virus"] = {
		["en"] = "<i>%0</i>",
		["ka"] = "<i>%0</i>",
	},
	["scientific-name-replaces"] = {
		["en"] = {
			-- subgenus format
			["^(%w+) subg%. (%w+)$"] = "<i>%1</i> subg. <i>%2</i>",
			-- varietas format
			["^(%w+) (%w+) var%. (%w+)$"] = "<i>%1 %2</i> var. <i>%3</i>",
			-- form format
			["^(%w+) (%w+) f%. (%w+)$"] = "<i>%1 %2</i> f. <i>%3</i>",
		}
	},
	["short-scientific-name-replaces-cladus"] = {
		["en"] = {}
	},
	["short-scientific-name-replaces"] = {
		["en"] = {
			-- subgenus format
			["^%w+ subg%. (%w+)$"] = "<i>%1</i>",
			-- species or subgenus format
			["^(%w)%w+ (%w+)$"] = "<i>%1. %2</i>",
			-- subspecies format
			["^(%w)%w+ (%w)%w+ (%w+)$"] = "<i>%1. %2. %3</i>",
			-- varietas format
			["^(%w)%w+ (%w)%w+ var%. (%w+)$"] = "<i>%1. %2.</i> var. <i>%3</i>",
			-- form format
			["^(%w)%w+ (%w)%w+ f%. (%w+)$"] = "<i>%1. %2.</i> f. <i>%3</i>",
			
		}
		
	}
}

return i18n