მეხადირი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

მეხადირი შეიძლება აღნიშნავდეს: