მეძმარიაშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი მეძმარიაშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: