მეუფე გიორგი

მრავალმნიშვნელოვანი

მეუფე გიორგი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: