მესაწოლეთუხუცესიმესაწოლეთა უფროსი, მეფის საწოლის გამგებელი მოხელე გაერთიანებულ ფეოდალურ საქართველოში. მესაწოლეთუხუცესი ემსახურებოდა მეფეს მისი ჩაცმა-მოკზმის დროს. იგი მსახურთუხუცესის უწყებაში შედიოდა და თავისი პატივით ოდნავ ჩამორჩებოდა მოლარეთუხუცესს.

ლიტერატურა რედაქტირება