მეირმეობამეცხოველეობის დარგი, რომლის დანიშნულებაა ჩრდილოეთისა და საპანტო ირმების მოშენება და გამოყენება. ჩრდილოეთი მეირმეობა უკიდურესი ჩრდილოეთი სოფლის მეურნეობის მნიშვნელოვანი დარგია. სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას ჩრდილოეთ მეირმეობაში ატარებს მაგადანის, იაკუტისა და სოფლის მეურნეობის სხვა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები.

მეირმეობა ნორვეგიაში.

საპანტო მეირმეობაში ამრავლებენ ხალებიან ირმებს, მარალსა და იზიუბრს პანტის (დოყის), ხორცისა და ზამშისათვის.

ლიტერატურა

რედაქტირება