მეაქლემეობამეცხოველეობის დარგი, რომელიც შეისწავლის აქლემების მოშენებისა და გამოყენების საკითხებს. მეაქლემეობა განვითარებულია უდაბნოს, ნახევრად უდაბნოსა და მშრალი ველი ზონებში.

საქართველოს ფაუნისათვის აქლემი არ არის დამახასიათებელი ცხოველი.

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • კობალავა დ., ქსე, ტ. 6, გვ. 533, თბ., 1983