მასაია (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

მასაია შეიძლება აღნიშნავდეს:

ადგილს:

ხალხის გვარით:

ტოპონიმს: