მათემატიკური სტატისტიკა

მათემატიკური სტატისტიკამათემატიკის ნაწილი, რომელშიც განხილული ამოცანები ძირითადად სტატისტიკიდან მომდინარეობს. ამ ამოცანების შესასწავლად მათემატიკური სტატისტიკა იყენებს ალბათობის თეორიას და მათემატიკის სხვა დარგებს.