ლიგატურა (საიუველირო საქმე)

სხვა მნიშვნელობებისთვის იხილეთ ლიგატურა.

ლიგატურა — დამხმარე შენადნობი, რომელთა მეშვეობით თხევად ლითონს მალეგირებელ ელემენტებს ლითონის ნადნობისათვის ან გამყარებული ლითონის განსაზღვრული თვისებების მისანიჭებლად. ლიგატურიდან თხევადი ლითონისთვის მალეგირებელი ელემენტების დამატება სხვა ხერხითაც შეიძლება(იხ. ლეგირება), მაგრამ იგი ამ თვისებებს ლიგატურიდან უკეთესად ითვისებს. ძვირფასი ლითონის მონეტის მოსაჭრელად განკუთვნილი შენადნობისათვის დაბალი ხარისხის ლითონის დამატება; მაგ., ვერცხლის ან სპილენძის დამატება ოქროსათვის, სპილენძისა – ვერცხლისათვის და ა.შ.; ამგვარ შენადნობს ოქროთი ან ვერცხლით ლეგირებული ეწოდება, მონეტის ჩამოსხმისათვის მოხმარებულ შენადნობის მასას (წონას) კი მონეტის ლიგატურული მასა.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება