ლამა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ლამა შეიძლება აღნიშნავდეს: