კრიშნა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

კრიშნა შეიძლება აღნიშნავდეს: