კრიტიკა — ქართული ალმანახი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო. გამოდის 1973 წლის დეკემბრიდან თბილისში 3 თვეში ერთხელ. ჟურნალში იბეჭდება სტატიები და წერილები ლიტერატურის აქტუალურ საკითხებზე, რეცენზიები, ბიბლიოგრაფია და სხვა. მთავარი რედაქტორი გ. მერკვილაძე. ტირაჟი 21 ათასი (1981).

ლიტერატურარედაქტირება


  ეს არის სტატიის ან სექციის ესკიზი.
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი.