კონცეპტუალური ალბომი

მუსიკაში, ტერმინი კონცეპტუალური ალბომი აღნიშნავს ალბომს, რომელიც აგებულია ერთ სიუჟეტზე, კომპოზიციურად, თხრობითი თუ ლირიკული სახით. ხშირად კონცეპტუალური ალბომი აგებულია ერთიანი სიუჟეტის მქონე სიმღერების ციკლზე. ეს კონტრასტში შედის ტრადიციულ ალბომებთან, რომლებშიც შეტანილია ერთმანეთთან ნაკლებად დაკავშირებული სიმღერები. კონცეპტუალური ალბომი მუსიკალური ალბომის ჩაწერის პოპულარული ფორმაა და დღემდე გამოიყენება მსოფლიოში, თუმცა, ყველაზე დიდი რაოდენობით კონცეპტუალური ალბომები ჩაიწერა 1970-იან წლებში.

ლიტერატურა რედაქტირება