კლიმატოლოგია (ბერძნულად "კლიმა" - ჰავა, დახრილობა, "ლოგოს" - მოძღვრება) — მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ჰავას, ე.ი. ამა თუ იმ ადგილისათვის დამახასიათებელი ატმოსფერული მოვლენების ერთობლიობას და მათ რეჟიმს დედამიწის ზედაპირზე.