კინოპროდიუსერი, პირი, რომელიც ახორციელებს დადგმის იდეურ-მხატვრულ და საფინანსო კონტროლს. მიპოვებს დაფინანასებას ან თვითონ აფინანსებს. ის არის პასუხისმგებელი დამფინანსებელი მხარის მიმართ. პროდიუსერი აგვარებს გადამღები ჯგუფის დაკომპლექტების საკითხებს, იწვევს რეჟისორს, მსახიობებს, ოპერატორს და ა.შ.