ირაკლი ბათიაშვილი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი
(გადამისამართდა გვერდიდან ირაკლი ბათიაშვილი)

სახელით ირაკლი ბათიაშვილი ცნობილია რამდენიმე პიროვნება: