იოტა (მრავალმნიშვნელოვანი)

ვიკიპედიის მრავალმნიშვნელობის გვერდი

ტერმინს იოტა შესაძლოა ჰქონდეს შემდეგი მნიშვნელობები: