იოვანე (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი იოვანე შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: