ინერტული აირები, იშვიათი აირები, კეთილშობილი აირებიელემენტთა პერიოდული სისტემის მერვე ჯგუფის ქიმიური ელემენტები. მათში ერთიანდება: ჰელიუმი (), ნეონი (), არგონი (), კრიპტონი (), ქსენონი (), რადონი () და ოგანესონი (). დიდი ხნის განმავლობაში მათ თვლიდნენ ქიმიურად აბსოლუტურად ინერტულ აირებად.

ლიტერატურა რედაქტირება