იმამყული-ხანი (მრავალმნიშვნელოვნება)

საკუთარი სახელი იმამყული-ხანი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: