იაკობ

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი იაკობ შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: