თურქული დამწერლობა

თურქული ანბანი — ლათინურ ანბანზე აგებული ანბანი, რომელიც არის თურქული ენისთვის განკუთვნილი და შედგება 29 ასობგერისგან, რომელთაგან 8 ხმოვანია, ხოლო დანარჩენი თანხმოვანი. ყველა ასო განასახიერებს მხოლოდ ერთ ბგერას: იკითხება ისე , როგორც იწერება. ანბანი შემუშავდა მეოცე საუკუნეში.

ანბანი; მისი წარმოთქმა რედაქტირება

# ასო სახელწოდება IPA ქართული მიახლოება
1 A a a /a/
2 B b be /b/
3 C c ce /dʒ/
4 Ç ç çe /tʃ/
5 D d de /d/
6 E e e /e/, /ɛ/, /æ/
7 F f fe /f/ არ არის. რუსული ф
8 G g ge /ɡ/, /ɟ/
9 Ğ ğ yumuşak ge /ɰ/
10 H h he /h/
11 I ı ı /ɯ/ არ არის. ჰგავს რუსულ ы-ს
12 İ i i /i/
13 J j je /ʒ/
14 K k ke /k/, /c/
15 L l le /ɫ/, /l/
16 M m me /m/
17 N n ne /n/, /ŋ/
18 O o o /o/
19 Ö ö ö /œ/ დაახლოებით იო
20 P p pe /p/
21 R r re /ɾ/
22 S s se /s/
23 Ş ş şe /ʃ/
24 T t te /t/
25 U u u /u/
26 Ü ü ü /y/ დაახლოებით იუ.
27 V v ve /v/
28 Y y ye /j/
29 Z z ze /z/

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება