თურქმენეთის მდინარეების სია

თურქმენეთის მდინარეების სია — მოცემულია თურქმენეთის მდინარეების სია, აგრეთვე მდინარეები გეოგრაფიული თვალსაზრისით, განაწილებულია აუზების მიხედვით. თურქმენეთში არსებული მდინარეები მიედინებიან გაუდინარ არეში. ოკეანეში გასასვლელი არა აქვთ.

კასპიის ზღვა რედაქტირება

ყარაყუმის უდაბნო რედაქტირება

არალის ზღვის აუზი რედაქტირება