თურმანიძე

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი თურმანიძე შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: