თლია (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

თლია შეიძლება იყოს: