თემი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

თემი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • თემი — სოციალური ორგანიზაციის პირველი ფორმა.
  • თემი — სამხედრო-ადმინისტრაციული ერთეული ბიზანტიაში
  • თემი — ქართული გაზეთი.