ეს თარგი მონიშნულ სტატიებს ჩასვამს კატეგორიაში - კატეგორია:სტატიები წყაროების გარეშე.

გამოყენება

რედაქტირება

ეს თარგი საშუალებას იძლევა ერთი პარამეტრის დამატების, რომელიც განმარტავს თუ სპეციფიურად რა ციტატა არის საჭირო. ამ შემთხვევაში რედაქტორი წერს:

{{წყარო|სტატია}}

თუ რედაქტორს სურს უფრო სპეციფიური იყოს თუ რომელ სექციას სჭირდება ციტირება, შეიძლია მიუთითოს:

{{წყარო|სტატიის სექცია სახელით „ბავშვობა“}}

თარგის განსაზღვრის გარეშე დატოვებაც შეიძლება, ამ შემთხვევაში ის უპირობოდ მიცემულ ტექსტს მოიყვანს.