დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია
გამოიყენეთ ეს თარგი მხოლოდ ამ კონსტრუქციით:
{{subst:მუშავდება}}

მონიტორინგისთვის

ქვეთარგები

გამოყენების მაგალითი

ამ თარგს ამჟამად აქტიურად არედაქტირებს xxxx

გთხოვთ, ნუ შეიტანთ მასში ცვლილებებს, სანამ ეს განცხადება არ გაქრება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა, მოხდეს რედაქტირების კონფლიქტი.
ეს შეტყობინება სტატიაში მხოლოდ ერთი კვირის განმავლობაში შეიძლება დარჩეს.


თარგის ჩასმის თარიღი: ივნისი 20, 2024.


მიმდინარეობს სტატიის აქტიური დამუშავება.


მომხმარებლის სახელის და თარიღის ავტომატურად მისათითებლად, გამოიყენეთ თარგი {{subst:მუშავდება}}

ამ თარგს ამჟამად აქტიურად არედაქტირებს xxxx

გთხოვთ, ნუ შეიტანთ მასში ცვლილებებს, სანამ ეს განცხადება არ გაქრება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა, მოხდეს რედაქტირების კონფლიქტი.
ეს შეტყობინება სტატიაში მხოლოდ ერთი კვირის განმავლობაში შეიძლება დარჩეს.


თარგის ჩასმის თარიღი: მაისი 14, 2020.


სტატიის აქტიური დამუშავების დაწყების თარიღიდან გავიდა 1498 დღე.
გთხოვთ ამოიღოთ ეს გამაფრთხილებელი თარგი სტატიიდან და შეატყობინოთ მომხმარებელს „xxxx“
{{subst:მუშავდება/შეტყობინება|xxxx|მუშავდება}}-~~~~


მომხმარებლის სახელის და თარიღის ავტომატურად მისათითებლად, გამოიყენეთ თარგი {{subst:მუშავდება}}

ამ თარგს ამჟამად აქტიურად არედაქტირებს xxxx

გთხოვთ, ნუ შეიტანთ მასში ცვლილებებს, სანამ ეს განცხადება არ გაქრება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა, მოხდეს რედაქტირების კონფლიქტი.
ეს შეტყობინება სტატიაში მხოლოდ ერთი კვირის განმავლობაში შეიძლება დარჩეს.


თარიღი არ არის მითითებული! გამოიყენებთ {{subst:მუშავდება}} !


სტატიის აქტიური დამუშავების დაწყების თარიღი - თარიღი არ არის მითითებული! გამოიყენებთ {{subst:მუშავდება}} !


მომხმარებლის სახელის და თარიღის ავტომატურად მისათითებლად, გამოიყენეთ თარგი {{subst:მუშავდება}}


სახელისა და თარიღის ავტომატურად მითითებისათვის გამოიყენეთ კოდი:

{{subst:მუშავდება}}

შენიშვნები

თუ თარგი ჩასმულია 2020 წლის 25 მაისამდე, მას შესაძლოა ჰქონდეს გარკვეული ხარვეზი. გთხოვთ ჩაანაცვლოთ იგი ამ კოდით: {{subst:მუშავდება}}

{{მუშავდება/ძირი|[[სპეციალური:Contributions/{{subst:REVISIONUSER}}|{{subst:REVISIONUSER}}]].|20|06|2024}}