თარგი:მომხმარებლის თარგი/შემმოწმებელი

დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

თარგი გამოიყენება ქართული ვიკიპედიის შემმოწმებლების გვერდებზე განსათავსებლად.

გაფორმების შესაძლო ვარიანტები
{{მომხმარებლის თარგი/შემმოწმებელი}}
შემმოწმებელი ეს მომხმარებელი არის ქართული ვიკიპედიის ერთ-ერთი შემმოწმებელი.
{{მომხმარებლის თარგი/შემმოწმებელი|pic=ლუპა}}
შემმოწმებელი ეს მომხმარებელი არის ქართული ვიკიპედიის ერთ-ერთი შემმოწმებელი.
{{მომხმარებლის თარგი/შემმოწმებელი|pic=პოლისმენი}}
შემმოწმებელი ეს მომხმარებელი არის ქართული ვიკიპედიის ერთ-ერთი შემმოწმებელი.
{{მომხმარებლის თარგი/შემმოწმებელი|pic=ქალი}}
შემმოწმებელი ეს მომხმარებელი არის ქართული ვიკიპედიის ერთ-ერთი შემმოწმებელი.
{{მომხმარებლის თარგი/შემმოწმებელი|pic=თვალი}}
შემმოწმებელი ეს მომხმარებელი არის ქართული ვიკიპედიის ერთ-ერთი შემმოწმებელი.
{{მომხმარებლის თარგი/შემმოწმებელი|pic=ნიშანი}}
შემმოწმებელი ეს მომხმარებელი არის ქართული ვიკიპედიის ერთ-ერთი შემმოწმებელი.
{{მომხმარებლის თარგი/შემმოწმებელი|pic=მწვანე}}
შემმოწმებელი ეს მომხმარებელი არის ქართული ვიკიპედიის ერთ-ერთი შემმოწმებელი.