დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია
  • À —   Alt  +  0   1   9   2 
  • à —   Alt  +  0   2   2   4