გამოყენების ინსტრუქციისათვის, იხილეთ თარგი:ინფოდაფა კომეტა
აღმოჩენა
ორბიტალური მახასიათებლები A


გამოყენება

1P/Halley
აღმოჩენა
აღმომჩენი: Prehistoric;
Named after Edmond Halley
აღმოჩენის თარიღი: 1758 (first predicted perihelion)
ალტერნატიული აღნიშვნები: Halley's Comet, 1P
ორბიტალური მახასიათებლები A
ეპოქა: 2449400.5
(February 17, 1994)
აფელიუმის მანძილი: 35.1 AU
პერიჰელიუმის მანძილი: 0.586 AU
დიდი ნახევარღერძი: 17.8 AU
ექსცენტრისიტეტი: 0.967
ორბიტალური პერიოდი: 75.3 Julian Years
დახრილობა: 162.3°
უკანასკნელი პერიჰელიუმი: February 9, 1986
შემდეგი პერიჰელიუმი : July 28, 2061
{{ინფოდაფა კომეტა
| სახელი =
| სურათი = 
| წარწერა = 
| აღმომჩენი = 
| აღმოჩენის თარიღი = 
| აღნიშვნები = 
| ეპოქა =
| აფელიუმი = 
| პერიჰელიუმი = 
| დიდი ნახევარღერძი = 
| მცირე ნახევარღერძი = 
| orbital_circ = 
| ექსცენტრისიტეტი = 
| პერიოდი = 
| საშუალო სიჩქარე = 
| მაქსიმალური სიჩქარე = 
| მინიმალური სიჩქარე = 
| დახრილობა = 
| ბოლო პ = 
| შემდეგი პ = 
}}