თარგი:ინფოდაფა თვითმფრინავი ტიპი

დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

აღწერა

ეს თარგი არ ფუნქციონირებს ცალკე აღებული; იგი უნდა მოჰყვებოდეს თარგს {{ინფოდაფა თვითმფრინავი დასაწყისი}}

ეს თარგი უზრუნველყოფს ზოგად მონაცემებს თვითმფრინავის ტიპის (ან ქვეტიპის) შესახებ, მაგრამ არა ტექნიკურ მახასიათებლებს.

{{ინფოდაფა თვითმფრინავი დასაწყისი}}, ეს თარგი (და {{ინფოდაფა თვითმფრინავი კარიერა}}, თუ კი მოთავსებულია სტატიაში) მოქცეული უნდა იყოს სიმბოლოებს {| და |}</ code> შორის, რაც დახურავს ვიკი-ცხრილს(იხილეთ დახმარება:ცხრილის შექმნა).

მაგალითები

თვითმფრინავის ტიპთან დაკავშირებული სტატიისთვის, გამოიყენეთ:

{|{{ინფოდაფა თვითმფრინავი დასაწყისი
 |პარამეტრები მოთავსდება აქ
}}{{ინფოდაფა თვითმფრინავი ტიპი
 |პარამეტრები მოთავსდება აქ
}}
|}

იმ შემთხვევაში, თუ მოცემულ თვითმფრინავის ტიპს აქვს ინდივიდუალური ღირსშესანშნავი კარიერა, გამოიყენეთ:

{|{{ინფოდაფა თვითმფრინავი დასაწყისი
 |პარამეტრები მოთავსდება აქ
}}{{ინფოდაფა თვითმფრინავი ტიპი
 |პარამეტრები მოთავსდება აქ
}}{{ინფოდაფა თვითმფრინავი კარიერა
 |პარამეტრები მოთავსდება აქ
}}
|}

{|{{ინფოდაფა თვითმფრინავი დასაწყისი
 |სახელი =
 |სურათი =
 |წარწერა =
 |გრძელი წარწერა =
}}{{ინფოდაფა თვითმფრინავი ტიპი
 |ტიპი =
 |მწარმოებელი =
 |შემქმნელი =
 |კონსტრუქტორი =
 |პირველი გაფრენა =
 |ექსპლუატაციის დასაწყისი =
 |წარდგენა =
 |შეიარაღებიდან მოხსნა =
 |სტატუსი =
 |ძირითადი მომხმარებლები =
 |წარმოების წელი =
 |წარმოების რაოდენობა =
 |პროგრამის ღირებულება =
 |ერთეულის ღირებულება =
 |გაუმჯობესებული =
 |შეიქმნა =
 |ვარიანტები =
}}
|}

პარამეტრები

ტიპი
თვითმფრინავის როლი, მაგ.: სამგზავრო, სამხედრო საწვრთნელი, სასოფლო-სამეურნეო და ა.შ.
მწარმოებელი
ფირმა, რომელიც აწარმოებს (ან აწარმოებდა) თვითმფრინავს.
შემქმნელი
კონსტრუქტორი
პიროვნება ან პიროვნებათა ჯგუფი, რომელთაც დააპროექტეს თვითმფრინავი (არ იგულისხმება პროექტის ხელმძღვანელები).
პირველი გაფრენა
თვითმფრინავის პირველი გაფრენის თარიღი. თუ ეს არ მომხდარა, გამოტოვეთ.
ექსპლუატაციის დასაწყისი
წარდგენა
თარიღი, როდესაც თვითმფრინავი შევიდა ან შევა სამხედრო ან სამოქალაქო სამსახურში.
შეიარაღებიდან მოხსნა
თარიღი, როდესაც თვითმფრინავმა დატოვა სამხედრო ან სამოქალაქო სამსახური. თუ გაურკვეველია, ან ბევრი თარიღებია, გამოტოვეთ.
სტატუსი
პროგრამის სტატუსი, მაგ.: "მხოლოდ პროტოტიპები", "მიტოვებული პროექტი".
ძირითადი მომხმარებლები
მხოლოდ ერთი მომხმარებელი; სამხედრო თვითმფრინავისთვის ეს იქნება ერი ან მომსახურე არმია. გთხოვთ, არ დაამატოთ აქ პაწაწინა დროშები, რადგან ისინი ჰორიზონტალურ სივრეს ზღუდავენ.
წარმოების წელი
წარმოების წლები, მაგ.: 1970-1999
წარმოების რაოდენობა
პროგრამის ღირებულება
პროგრამის სრული ღირებულება.
ერთეულის ღირებულება
თვითმფრინავის საცალო ღირებულება.
გაუმჯობესებული
თვითმფრინავი, რომელიც გამოყენებული იქნა ბაზად ამ თვითმფრინავისთვის.
შეიქმნა
თვითმფრინავ(ებ)ი, რომელთა შესაქმნელადაც გამოყენებული იქნა ეს თვითმფრინავი ბაზად.
ვარიანტები
ამ თვითმფრინავის ვარიანტები.