ზესხო (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ზესხო შეიძლება აღნიშნავდეს: