ველიკიე-ბუდიშჩა (გადიაჩის რაიონი)

სოფელი უკრაინაში, გადიაჩის რაიონი