ვაილი (ინგლ. Wylie) — ტრანსლიტერაციის სისტემა ტიბეტური ენისთვის ლათინური ანბანის დახმარებით, რომელიც სტანდარტული ჩინური ფინინის მსგავსად გამოიყენება კომპიუტერში ტიბეტური ტექსტის დასაბეჭდად. ტერმინი მოდის ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ტიბეტოლოგის, თარელ ვაილის სახელიდან (1927-1984), რომელმაც დაასტანდარტა ეს სისტემა 1959 წ-ში, რის შემდეგაც ტიბეტური ენის სტანდარტად იქცა, განსაკუთრებით აშშ-ში.

თანხმოვნები
ხმოვნები

ტრანსკრიფცია რედაქტირება

ინიციალი ვაილი | ტრანსკრიფცია
ཨ་ А
བ་ ba ბა (ვა)
བཅའ་ bca' ჩა
བདའ་ bda' და
བགའ་ bga' გა
བགྲ་ bgra დრა
བགྱ་ bgya გჲა (ჯა)
བཀའ་ bka' კა
བཀྲ་ bkra ტრა
བཀྱ་ bkya კჲა (ჩა)
བླ་ bla ლა
བལྡ་ blda და
བལྟ་ blta ტა
བྲ་ bra დრა
བརྡ་ brda და
བརྫ་ brdza ძა
བརྒ་ brga გა
བརྒྱ་ brgya გჲა (ჯა)
བརྗ་ brja ჯა
བརྐ་ brka კა
བརྐྱ་ brkya კჲა
བརླ་ brla ლა
བརྣ་ brna ნა
བརྔ་ brnga ნგა
བརྙ་ brnya ნჲა
བརྟ་ brta ტა
བརྩ་ brtsa ცა
བསའ་ bsa' სა
བསྡ་ bsda და
བསྒ་ bsga გა
བསྒྲ་ bsgra დრა
བསྒྱ་ bsgya გჲა (ჯა)
བཤའ་ bsha' შა
བསྐ་ bska კა
བསྐྲ་ bskra ტრა
བསྐྱ་ bskya კჲა (ჩა)
བསླ་ bsla ლა
བསྣ་ bsna ნა
བསྔ་ bsnga ნგა
བསྙ་ bsnya ნჲა
བསྲ་ bsra სა
བསྟ་ bsta ტა
བསྩ་ bstsa ცა
བཏའ་ bta' ტა
བཙའ་ btsa' ცა
བྱ་ bya ჯა
བཟའ་ bza' ზა
བཞའ་ bzha' ჟა
བཟླ་ bzla და
ཅ་ ca ჩა
ཆ་ cha ჩჰა
ད་ da და
དབའ་ dba' ვა
དབྲ་ dbra რა
དབྱ་ dbya ჲა
དགའ་ dga' გა
དགྲ་ dgra დრა
དགྱ་ dgya გჲა (ჯა)
དཀའ་ dka' კა
དཀྲ་ dkra ტრა
དཀྱ་ dkya კჲა (ჩა)
དམའ་ dma' მა
དམྱ་ dmya ნჲა
དང་ dnga ნგა
དཔའ་ dpa' პა
དཔྲ་ dpra ტრა
དཔྱ་ dpya ჩა
དྲ་ dra დრა
ཛ་ dza ძა
ག་ ga გა
གཅའ་ gca' ჩა
གདའ་ gda' და
གླ་ gla ლა
གནའ་ gna' ნა
གཉའ་ gnya' ნჲა
གྲ་ gra დრა
གསའ་ gsa' სა
གཤའ་ gsha' შა
གཏའ་ gta' ტა
གཙའ་ gtsa' ცა
གྱ་ gya გჲა (ჯა)
གཡ་ g.ya ჲა
གཟའ་ gza' ზა
གཞའ་ gzha' ჟა
ཧ་ ha ჰა
ཧྲ་ hra ჰრა
ཇ་ ja ჯა
ཀ་ ka კა
ཁ་ kha ქა
ཁྲ་ khra თრა
ཁྱ་ khya ქჲა
ཀླ་ kla ლა
ཀྲ་ kra ტრა
ཀྱ་ kya კჲა
ལ་ la ლა
ལྦ་ lba ბა
ལྕ་ lca ჩა
ལྡ་ lda და
ལྒ་ lga გა
ལྷ་ lha ლჰა (ჰლა)
ལྗ་ lja ჯა
ལྐ་ lka კა
ལྔ་ lnga ნგა
ལྤ་ lpa პა
ལྟ་ lta ტა
མ་ ma მა
མཆའ་ mcha' ჩჰა
མདའ་ mda' და
མཛའ་ mdza' ძა
མགའ་ mga' გა
མགྲ་ mgra დრა
མགྱ་ mgya გჲა (ჯა)
མཇའ་ mja' ჯა
མཁ་ mkha ქა
མཁྲ་ mkhra თრა
མཁྱ་ mkhya ქჲა
མནའ་ mna' ნა
མངའ་ mnga' ნგა
མཉའ་ mnya' ნჲა
མྲ་ mra მა
མཐའ་ mtha' თა
མཚ་ mtsha წა
མྱ་ mya ნჲა
ན་ na ნა
ང་ nga ნგა
ཉ་ nya ნჲა
པ་ pa პა
ཕ་ pha ფა
ཕྲ་ phra თრა
ཕྱ་ phya ჩჰა
པྲ་ pra ტრა
པྱ་ pya ჩა
ར་ ra რა
རྦ་ rba ბა
རྡ་ rda და
རྫ་ rdza ძა
རྒ་ rga გა
རྒྱ་ rgya გჲა (ჯა)
རྗ་ rja ჯა
རྐ་ rka კა
རྐྱ་ rkya კჲა
རླ་ rla ლა
རྨ་ rma მა
རྨྱ་ rmya ნჲა
རྣ་ rna ნა
རྔ་ rnga ნგა
རྙ་ rnya ნჲა
རྟ་ rta ტა
རྩ་ rtsa ცა
ས་ sa სა
སྦ་ sba ბა
སྦྲ་ sbra დრა
སྦྱ་ sbya ჯა
སྡ་ sda და
སྒ་ sga გა
སྒྲ་ sgra დრა
སྒྱ་ sgya გჲა (ჯა)
ཤ་ sha შა
ཤྲ་ shra შა
སྐ་ ska კა
སྐྲ་ skra ტრა
སྐྱ་ skya კჲა (ჩა)
སླ་ sla ლა
སྨ་ sma მა
སྨྲ་ smra მა
སྨྱ་ smya ნჲა
སྣ་ sna ნა
སྔ་ snga ნგა
སྣྲ་ snra ნა
སྙ་ snya ნჲა
སྤ་ spa პა
སྤྲ་ spra ტრა
སྤྱ་ spya ჩა
སྲ་ sra სა
སྟ་ sta ტა
སྩ་ stsa ჩა
ཏ་ ta ტა
ཐ་ tha თა
ཐྲ་ thra თრა
ཏྲ་ tra ტრა
ཙ་ tsa ცა
ཚ་ tsha წა
ཝ་ wa ჳა
ཡ་ ya ჲა
ཟ་ za ზა
ཞ་ zha ჟა
ཟླ་ zla და
འ་ '
འབའ་ 'ba' ბა
འབྲ་ 'bra დრა
འབྱ་ 'bya ჯა
འཆའ་ 'cha' ჩჰა
འདའ་ 'da' და
འདྲ་ 'dra დრა
འཛའ་ 'dza' ძა
འགའ་ 'ga' გა
འགྲ་ 'gra დრა
འགྱ་ 'gya გჲა (ჯა)
འཇའ་ 'ja' ჯა
འཁའ་ 'kha' ქა
འཁྲ་ 'khra თრა
འཁྱ་ 'khya ქჲა
འཕའ་ 'pha' ფა
འཕྲ་ 'phra თრა
འཕྱ་ 'phya ჩჰა
འཐའ་ 'tha' თა
འཚའ་ 'tsha' წა

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება