ელვა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ელვა შეიძლება აღნიშნავდეს: