ეკონომიკური სოციოლოგია

ეკონომიკური სოციოლოგიასოციალური კვლევების მიმართულება, რომელიც ეკონომიკური მოღხვაწეობის სოციალური თეორიიდან ანალიზს გულისხმობს.

დისციპლინა სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების მთელ ერთობას შეისწავლის — ეხებიან ისინი თუნდაც ბაზრებს ან სახელმწიფოს, კომლს ან ცალკე ადამიანს. ეკონომიკურ სოციოლოგიაში სოციოლოგიური მეთოდების ჩათვლით, გამოიყენბა მონაცემების შეგროვების და ანალიზის მრავალი განხვავებული მეთოდი. ეკონომიკური სოციოლოგია ემყარება ადამიანის ქცევის, მეურნეობისა და საზოგადოების განვითარებაზე სპეციფიკურ წარმოდგენებს.

პოზიტივისტური გაგება: ეკონომიკური სოციოლოგია (ეკონომიკის სოციოლოგია, ეკონომიკური ქცევის სოციოლოგია) სწავლობს დიდი სოციალური ჯგუფების ეკონომიკურ ქცევას. ეკონომიკური ქცევა — ეს ქცევაა, დეტერმინირებული[1] ეკონომიკური სტიმულებით, შრომითი (ინვესტიციური) და მომხმარებლური ქცევა აქ მიეკუთვნებიან მათ იმ ნაწილში, რომელიც დაკავშირებულია ისეთ ფაქტორებთან, როგორიცაა ხელფასი, ფასი, რენტა, შემოსავალი. სხვა სიტყვებით, ეკონომიკური სოციოლოგია სწავლობს დიდი სოციალური ჯგუფების ქცევას, დაკავშირებულს ფულისა და სხვა აქტივების მიღებასათან და გამოყენებასთან[2].

ჟურნალი რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება

სქოლიო რედაქტირება

  1. უცხო სიტყვათა ლექსიკონი
  2. Ильясов Ф. Н. Тарифная сетка, система грейдов на основе закона Вебера // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012. №6. С. 128.