ეთიოპიის პრეზიდენტი

ეთიოპიის პრეზიდენტიეთიოპიის სახელმწიფოს მეთაური, პარლამენტი – სახალხო წარმომადგენელთა პალატა – ირჩევს 6 წლის ვადით.

ეთიოპიის დროშა

ეთიოპიის პრეზიდენტების სია რედაქტირება

სურათი სახელი უფლებამოსილების
დაწყება
უფლებამოსილების
დამთავრება
1.   მენგისთუ ჰაილე მარიამი 9 სექტემბერი 1987 21 მაისი 1991
2. ტესფაიე გებრე კიდანი 21 მაისი 1991 28 მაისი 1991
3.   მელეს ზენავი 28 მაისი 1991 22 აგვისტო 1995
4. ნეგასო გიდადა 22 აგვისტო 1995 8 ოქტომბერი 2001
5. გირმა უოლდ-გიორგის ლუჩა 8 ოქტომბერი 2001 8 ოქტომბერი 2013
6. მულატუ ტეშომე 8 ოქტომბერი 2013 25 ოქტომბერი, 2018
7.   საჰლე-ვორკ ზევდე 25 ოქტომბერი 2018 დღემდე

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება