ევროპა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინს ევროპა შეიძლება ჰქონდეს ერთ-ერთი შემდეგი მნიშვნელობათაგანი: