დიდუბე (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

დიდუბე შეიძლება აღნიშნავდეს: