დიდუბე (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

დიდუბე შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • დიდუბე — თბილისის ერთ-ერთი უბანი
  • დიდუბე — თბილისის ერთ-ერთი მეტროსდგური