დიარბექირის გუბერნატორების სია

ამ სტატიაში წარმოდგენილია დიარბექირის გუბერნატორების სია. ეს თანამდებობა 1515 წელს დაარსდა და გაუქმდა 1919 წელს.

 • ფილ იაქუფ–ფაშა (1528–1530)
 • სახელით უცნობი (1534–1537)
 • სოფუ ჰადიმ ალი–ფაშა (1537–1540)
 • ბალი ფაშა (1543–1546)
 • თოქათლიზადე მეჰმედ ფაშა (1546–1548)
 • ვეზირზადე ჰასან ფაშა (1570–1571)
 • საღირ ბეჰრამ ფაშა (1577–1579)
 • ჰადიმ მეჰმედ ფაშა (1579–1580)
 • შეჰიდ მეჰმედ ფაშა (1583–1585)
 • ქოჯა მეჰმედ ფაშა (1586–1589)
 • დელი იბრაჰიმ ფაშა (1590–1592)
 • საათჩი ჰასან-ფაშა (1592–1593)
 • დელი იბრაჰიმ-ფაშა (1593–1594)
 • ჰადიმ ოსმან ფაშა (1594–1594)
 • ფერჰად ფაშა (1595–1595)
 • მურად ფაშა (1595–1601)
 • ჰადიმ ჰუსრევ ფაშა (1601–1602)
 • სოფუ იბრაჰიმ ფაშა (1602–1603)
 • ქეთენჯი ომერ ფაშა (1603–1604)
 • ქოჯა ოსმან ფაშა (1604–1605)
 • ჩაღალაზადე მაჰმუდ ფაშა (1605–1606)
 • ზინჯირქირან ალი ფაშა (1606–1606)
 • ზულფიკარ ფაშა (1611–1612)
 • მუალიმზადე მეჰმედ ფაშა (1614–1614)
 • თექელი მეჰმედ ფაშა (1614–1615)
 • ქოჯა ჰუსრევ ფაშა (1626–1627)
 • ჰალიჯიზადე მუსტაფა ფაშა (1628–1629)
 • მაქსუდ ფაშა (1640–1641)
 • ქარა მუსტაფა ფაშა (1644–1644)
 • თელი მუსტაფა ფაშა (1646–1646)
 • მისირლი მუსტაფა ფაშა (1648–1649)
 • ჩაღირღან მეჰმედ ფაშა (1649)
 • საჩბაღი მეჰმედ-ფაშა (1649–1650)
 • ქარა მუსტაფა ფაშა (1650–1651)
 • ჰაიდარზადე მუსტაფა ფაშა (1651–1652)
 • მისირლი მუსტაფა ფაშა (1652–1653)
 • ბოსტანჯი მეჰმედ ფაშა (1653–1654)
 • გურჯი ჯაფერ ფაშა (1654–1655)
 • შათირ ქარა მუსტაფა ფაშა (1655–1655)
 • თაიარზადე აჰმედ ფაშა (1655–1656)
 • სილაჰდარ აჰმედ ფაშა (1656–1656)
 • თაიარზადე აჰმედ ფაშა (1657–1658)
 • სილაჰდარ ოსმან ფაშა (1658–1660)
 • მირაჰურ მუსტაფა ფაშა (1660–1661)
 • სილაჰდარ ქენან ფაშა (1661–1661)
 • ქეთჰუდა მეჰმედ-ფაშა (1661–1662)
 • დეფტერდარ ჰაჯი ჰუსეინ ფაშა (1662–1663)
 • ჩუჰადარ ჰასან ფაშა (1663–1667)
 • ქენან ფაშა (1667–1668)
 • ჰაჯი მეჰმედ-ფაშა (1668–1671)
 • ჩუჰადარ ჰასან ფაშა (1671–1673)
 • შათირ მეჰმედ-ფაშა (1673–1674)
 • ყაფლან მუსტაფა-ფაშა (1674–1676)
 • დამატი ჰუსეინ ფაშა (1676–1677)
 • დეფტერდარ ჰუსეინ ფაშა (1677–1677)
 • ყაფლან მუსტაფა ფაშა (1677–1678)
 • ქემანქეშ მაჰმუდ–ფაშა (1678–1681)
 • ოსმან ფაშა (1683–1683)
 • დუიდუქლუ იბრაჰიმ ფაშა (1683–1684)
 • დამატი ჰუსეინ ფაშა (1686–1687)
 • მიუფეთთიშ ჯაფერ ფაშა (1687–1688)
 • სილაჰდარ ომერ ფაშა (1688–1688)
 • ოსმან ფაშაზადე აჰმედ ფაშა (1688–1689)
 • შაჰინ მეჰმედ ფაშა (1691–1693)
 • ქალაილიქოზ აჰმედ-ფაშა (1693–1693)
 • ჰაჯი ოსმან-ფაშა (1693–1693)
 • დარენდელი აჰმედ ფაშა (1693–1694)
 • შაჰინ მეჰმედ-ფაშა (1695–1695)
 • თოფალ ჰუსეინ ფაშა (1695–1696)
 • თალთაბან მუსტაფა ფაშა (1696–1697)
 • თოსუნ მეჰმედ ფაშა (1697–1698)
 • ჩელები იუსუფ ფაშა (1698–1699)
 • ჩელები იუსუფ ფაშა (1703–1703)
 • [[იბრაჰიმ-ფაშა}] (1706–1707)
 • რეჯებ ფაშა (1707–1710)
 • შეჰლა იბრაჰიმ ფაშა (1713–1715)
 • ქარა მუსტაფა ფაშა (1715–176)
 • რეჯებ ფაშა (1716–1718)
 • ქოფრიულიუზადე აბდულა ფაშა (1718–1720)
 • არიფ აჰმედ-ფაშა (1720–1725)
 • რეჯებ ფაშა (1725–1726)
 • ქურთი იბრაჰიმ ფაშა (1726–1728)
 • ჰაჯი მუსტაფა ფაშა (1728–1729)
 • ქარა მუსტაფა ფაშა (1730–1733)
 • ქარა მუსტაფა ფაშა (1733–1734)
 • სარი მუსტაფა ფაშა (1735–1735)
 • სილაჰდარ ფირარი მუსტაფა ფაშა (1735–1736)
 • აბდი ფაშაზადე ალი ფაშა (1737–1738)
 • თუზ მეჰმედ ფაშა (1738–1739)
 • მეჰმედ მემიშ ფაშა (1739–1740)
 • ქეთჰუდა ჰუსეინ–ფაშა (1741–1742)
 • გულეჩ ალი ფაშა (1742–1742)
 • აბდი ფაშაზადე ალი ფაშა (1742–1744)
 • შეჰსუვარზადე მუსტაფა ფაშა (1752–1753)
 • ფეიზულაჰ ფაშა (1760–1761)
 • აღაზადე მუსტაფა ფაშა (1761–1763)
 • სარი აბდურაჰმან ფაშა (1763–1764)
 • ჰუსეინ ფაშა (1767–1768)
 • აბდულჯელიზადე ემინ ფაშა (1768–1770)
 • ბოსტანჯი აჰმედ ფაშა (1770–1771)
 • ოსმან ფაშა (1773–1773)
 • ისფანაქჩი მუსტაფა ფაშა (1773–1774)
 • აბდულაჰ ფაშა (1777–1778)
 • ქემაჰლი ჰალილ ფაშა (1778–1779)
 • ოსმანფაშაზადე მეჰმედ ფაშა (1779–1780)
 • ოსმან ფაშა (1780–1781)
 • ქიქი აბდი ფაშა (1781–1784)
 • ნასუჰ ფაშა (1784–1784)
 • მიქდათ ფაშა (1785–1786)
 • ქიქი აბდი ფაშა (1786–1786)
 • ფირუზ ფაშა (1788–1788)
 • ფერჰათ ფაშა (1791–1792)
ებუბექირ-ფაშა (1796–1796)
 • სილაჰდარ ჰაჯი იბრაჰიმ ფაშა (1798–1799)
 • ადიმ (აზიმზადე აბდულა ფაშა (1799–1800)
 • შეიჰზადე იბრაჰიმ ფაშა (1800–1800)
 • ჩორუმლუ ჰუსეინ ფაშა (1800–1801)
 • ოსმან ფაშა (1801–1801)
 • თაიარზადე მაჰმუდ ფაშა (1801–1801)
 • ზუჰდი ისმაილ ფაშა (1801–1802)
 • ქოსეფაშაზადე ველი უდ–დინ ფაშა (1804–1805)
 • ჰუსრევ მეჰმედ ფაშა (1805–1805)
 • ჰაჯი იბრაჰიმ ფაშა (1805–1806)
 • ქათარაღასიზადე მეჰმედ ფაშა (1806–1806)
 • მურად ფაშა (1806–1807)
 • მეჰმედ შერიფ ფაშა (1808–1809)
 • შეიჰზადე იბრაჰიმ ფაშა (1809–1813)
 • ემინ ფაშა (1813–1815)
 • ქალენდერ ფაშა (1815–1816)
 • ფეჰლივან იბრაჰიმ ფაშა (1816–1816)
 • მორალი ჰაჯი ებუბექირ ფაშა (1816–1817)
 • მარაშლი ალი ფაშა (1818–1819)
 • სეიიდ აჰმედ ფაშა (1819–1820)
 • გევრანლიზადე ალი ფაშა (1820–1820)
 • ჰაფიზ ალი ფაშა (1820–1821)
 • ჰაჯი ალაედინ ფაშა (1821–1822)
 • გევრანლიზადე მეჰმედ ფაშა (1822–1823)
 • ჰუსეინ ფაშა (1823–1824)
 • მეჰმედ ემინ ფაშა (1826–1826)
 • ჩოთელიზადე ჰაჯი იბრაჰიმ ფაშა (1832–1832)
 • ჩოთელიზადე ისჰაკ ფაშა (1832–1834)
 • ჰაფიზ ფაშა (1837–1839)
 • მეჰმედ სადულაჰ ფაშა (1839–1840)
 • ფაიასლი ისმაილ ფაშა (1842–1845)
 • ჩირფანლი აბდულქერიმ ნადირ ფაშა (1845–1851)
 • ნასუჰზადე მეჰმედ ჰამდი ფაშა (1853–1855)
 • ხათუნოღლუ ქურთ ისმაილ ჰაქი ფაშა (1868–1875)
 • აჰმეთ თევფიქ ფაშა (1875–1878)
 • მეჰმედ იზედ ფაშა (1879–1882)
 • ჰასან სამიჰ ფაშა (1882–1886)
 • აჰმედ აზიზ ფაშა (1886–1886)
 • სელიმ სირრი ფაშა (1888–1889)
 • სელიმ სირრი ფაშა (1891–1895)
 • ენის ფაშა (1895–1896)
 • მეჰმედ ათა ბეი (1906–1906)
 • მუსტაფა ნური ბეი (1906–1906)
 • მაჰმუდ არიფ ფაშა (1907–1908)
 • შევქეთ ბეი (1918–1919)
 • მუსტაფა ნეირი ბეი (1919–1919)

ლიტერატურა რედაქტირება

 • Google Kitaplar'da Commercial statistics: A digest of the productive resources, commercial... By John Macgregor
 • II. Uluslar Arası Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Diyarbakır Sempozyumu (Türkçe). Diyarbakır Valiliği ve TOBB ETÜ Fen-Edebiyat Fakültesi. II. International Symposium on the Ottoman Empire Republic of Diyarbakir] TOBB ETU Diyarbakir Governor's Office and the Faculty of Arts and Sciences.
 • Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (Türkçe).
 • Kentin Tarihi (Türkçe). Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • a b c Yılmaz Öztuna "Başlangıcından zamanımıza kadar Büyük Türkiye tarihi" cilt 13, sf. 279, Ötüken Yayınevi (1977).
 • Osmanlı Hakimiyeti Süresince Diyarbakır Eyaleti Valileri (1516-1838), İbrahim Yılmazçelik, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cit:10, Sayı:1, Sayfa:233-287,Elazığ, 2000
 • Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, Sinan Kuneralp, ISIS Press, İstanbul, ISBN 9784281181, 1999