დევი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

დევი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • დევი — ქართულ მითოლოგიაში ბოროტი სული
  • დევი — ინდუისტური ღვთაება