ტერმინს დედუქცია რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს:

იხილეთ აგრეთვე: