დანიელი (აფხაზეთის კათოლიკოსი)

დანიელიაფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) კათოლიკოსი XIV საუკუნის 80-იან წლებში. იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის აღაპებში XIV საუკუნის 80–90-იან წლებში შეტანილია „დანიელ აფხაზთა კათალიკოსისა“ და მისი შვილის, გიორგი ჭყონდიდლის (რომელიც აქვე მოღვაწეობდა) საერთო აღაპი და მოსახსენიებელი.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • კაკაბაძე ს., აფხაზეთის კათალიკოზი დანიელი, მის წგ.: წვრილი შტუდიები საქართველოს ისტორიის საკითხების შესახებ, ტფ., 1914;
  • მეტრეველი ე., მასალები იერუსალიმის ქართული კოლონიის ისტორიისათვის (XI–XVII სს.), თბ., 1962;