დამფუძნებელი კრება

მრავალმნიშვნელოვანი

დამფუძნებელი კრება შეიძლება აღნიშნავდეს: