გუბერნატორი (ლათ. gubernator — „მმართველი“) — თანამედროვე სახელმწიფოებში ამა თუ იმ ტერიტორიული ერთეულის უმაღლესი თანამდებობის პირი. მაგ., ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის შტატის აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური — ირჩევს მოსახლეობა. საქართველოს კონსტიტუციაში 1995-2019 წლებში გათვალისწინებული იყო ტერმინი — სახელმწიფო რწმუნებული — გუბერნატორი, რომელიც ქვეყნის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში უზრუნველყოფდა საქართველოს პრეზიდენტისა და მთავრობის წარმომადგენლობას. იგი ახორციელებდა სახელმწიფოს ზედამხედველობას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაზე და კანონით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. მთავრობის 2019 წლის დადგენილებით აღნიშნული თანამდებობის პირი განისაზღვრება, როგორც სახელმწიფო რწმუნებული.

რესურსები ინტერნეტშირედაქტირება

ლიტერატურარედაქტირება