გოკიელი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გოკიელი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: