გლობუსი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

გლობუსი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • გლობუსი — დედამიწის დაუმახინჯებელი კარტოგრაფიული გამოსახულება
  • გლობუსი — საჯარო თეატრი ლონდონში