გირჩი (პოლიტიკური პარტია)

გირჩი (პოლიტიკური პარტია) შეიძლება აღნიშნავდეს: